image banner
HĐND thành phố Tân An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10

Ngày 08/12/2023, HĐND thành phố Tân An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ cuối năm 2023). Ông Lê Công Đỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An và ông Nguyễn Ngọc Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Tân An chủ trì kỳ họp. Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp và livestream trực tiếp trên kênh Youtube và Facebook.

 08.12.2023-ky hop thu 10 HDND-01.jpg

Ông Lê Công Đỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An và ông Nguyễn Ngọc Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Tân An chủ trì kỳ họp

Năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoàn thành theo Chương trình công tác năm 2023 đề ra. Các kỳ họp HĐND được tổ chức đảm bảo theo luật định, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhất là trình chiếu video clip để minh hoạt cho các báo cáo, tạo không khí sinh động cho kỳ họp. Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát, chất vấn và các kiến nghị của cử tri được theo dõi, thực hiện định kỳ thường xuyên. Việc thành lập lại các Tổ đại biểu HĐND giúp hoạt động mang lại hiệu quả, sâu sát địa bàn.

08.12.2023-ky hop thu 10 HDND-02.jpg 

Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp và livestream trực tiếp trên kênh Youtube và Facebook

Đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND thành phố. Công tác giám sát được tăng cường, có nhiều đổi mới; hoạt động HĐND thành phố theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.

08.12.2023-ky hop thu 10 HDND-03.jpg 

Đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên UBND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của HĐND thành phố năm 2023 và đề ra Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tân An năm 2024; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND thành phố và của các ngành theo luật định; thực hiện chức năng giám sát, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐND thành phố Tân An, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tân An trong thời gian tới; đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu theo Nghị quyết số 96/NQ-QH ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV, hầu hết người được lấy phiếu đạt tín nhiệm cao và tín nhiệm với tỷ lệ khá cao, không có trường hợp tín nhiệm thấp.

08.12.2023-ky hop thu 10 HDND-04.jpg 

Ông Nguyễn Ngọc Sang – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận tại hội trường, tập trung vào các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

08.12.2023-ky hop thu 10 HDND-05.jpg 

Ông Võ Hồng Thảo, Quyền Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu, cử tri đặt ra tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đại biểu thông qua các nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP.Tân An đến năm 2030; thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024; đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố (công viên tại phường 2); dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; xuất ngân sách nhà nước thành phố ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; ủy thác cho Hội Nông dân thành phố để lập Quỹ hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân TP.Tân An; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kết quả giám sát chuyên đề về phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP.Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại;...

08.12.2023-ky hop thu 10 HDND-06.jpg 

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Ông Lê Công Đỉnh – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, năm 2024 xác định là năm quyết định phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các ban, ngành thành phố, các xã phường, đại biểu HĐND thành phố phát huy những kết quả đạt được; quan tâm giải quyết những tồn tại, hạn chế; thực sự đổi mới mạnh mẽ; năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời của các ngành, các cấp tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và hoàn thành sớm 1 năm các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

08.12.2023-ky hop thu 10 HDND-07.jpg 

Ông Lê Công Đỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau kỳ họp, cá đại biểu HĐND thành phố khẩn trương báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc; liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kịp thời với HĐND, UBND và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố, các ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường phải thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế; đề ra các giải pháp khả năng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, trong đó, lưu ý các lĩnh vực như công tác lập quy hoạch, chủ động kêu gọi đầu tư, lập lại trật tự đô thị; tăng cường quản lý, xử lý kịp thời lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;…

Lê Quang – Phạm Ngân

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh