Ủy ban nhân dân

 

Địa chỉ: số 540 Quốc lộ 62, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 3826089, Email: ubndp6@longan.gov.vn

Chức năng

Ủy ban nhân dân Phường 6 là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng nhân dân Phường 6 bầu ra theo nhiệm kỳ, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân thành phố Tân An.

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

* Thông tin lãnh đạo UBND Phường 6:

1. Ông Lương Công Đức - Chủ tịch UBND Phường 6.

* Thông tin chung:

- Điện thoại: 0723 826089; DĐ: 0918 616 679

- Địa chỉ email: lcduc@longan.gov.vn

- Ngày sinh: 01/6/1979

- Quê quán: Long An

- Trình độ:

+ Học vấn: Đại học

+ Chuyên môn: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

+ Chính trị: Cao cấp

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

Chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, đồng thời trực tiếp phụ trách: quy hoạch, kế hoạch, tổ chức - cán bộ, cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân, nội chính, ngoại vụ, thi đua - khen thưởng; phụ trách chung về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, hội nhập quốc tế, sản xuất công nghiệp, thương mại, khuyến công, thu hút, xúc tiến đầu tư ngoài ngân sách, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền và phụ trách các nguồn vốn cho vay.

 

2. Ông Nguyễn Hoàng Thảo - Phó Chủ tịch UBND Phường 6.

* Thông tin chung:

- Điện thoại: 0723 826089; DĐ: 0937 410 467

- Địa chỉ email: nguyenhoangthao@longan.gov.vn

- Ngày sinh: 19/4/1969

- Quê quán: Long An

- Trình độ:

+ Học vấn: Đại học

+ Chuyên môn: Kinh tế - Luật

+ Chính trị: Trung cấp

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phụ trách các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, khoa học và công nghệ, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thu ngân sách, xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, điện, nước, dịch vụ công ích; công tác khuyến công, bảo vệ thực vật, thú y và kinh tế hợp tác, công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Giúp Chủ tịch theo dõi quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của các bộ phận, đơn vị: Tài chính - Kế toán (lĩnh vực thu ngân sách, xây dựng cơ bản), Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường, Kế toán - Ngân sách, Kinh tế - Kế hoạch, Thú y - Khuyến nông và Cán bộ quản lý chợ.

 

3. Ông Nguyễn Hồng Anh - Phó Chủ tịch UBND Phường 6.

* Thông tin chung:

- Điện thoại: 0723 826089; DĐ: 0918 599 513

- Địa chỉ email: honganh@longan.gov.vn

- Ngày sinh: 17/12/1986

- Quê quán: Long An

- Trình độ:

+ Học vấn: Đại học

+ Chuyên môn: Quản lý văn hoá

+ Chính trị: Trung cấp

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động - thương binh và xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em, thanh niên, bảo hiểm xã hội, công tác hội, giáo dục quốc phòng, quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền.

- Giúp Chủ tịch theo dõi quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của các bộ phận, đơn vị: Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng, Đài Truyền thanh, Trạm Y tế.

 

* Các Ủy viên UBND Phường 6:

1. Ông Phạm Minh Điệp, Trưởng Công An Phường 6;

2. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Phường 6.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh